WAT IS BEWINDVOERING?

Wat is bewindvoering?

Bewindvoering is een beschermde maatregel. Het is bedoeld voor mensen die niet goed kunnen zorgen voor hun geldzaken en bezit.
Een bewindvoerder neemt hen deze zorg uit handen. Deze beslist dan over hun geld en hun bezit, zoals een auto en koopwoning.
Een bewindvoerder regelt alles wat met geld te maken heeft. Hij geeft overzicht en rust. Enkele taken van de bewindvoerder zijn:

- inkomsten en uitgaven in de gaten houden
- vaste lasten betalen
- geld geven voor boodschappen
- contact zoeken met schuldeisers
- de belastingaangifte doen
- toeslagen en uitkeringen aanvragen
- een administratie bijhouden
- contact onderhouden met de persoon onder bewind

Er is regelmatig overleg tussen de bewindvoerder en de persoon onder bewind. De uiteindelijke beslissing en verantwoording over alle geldzaken ligt bij de bewindvoerder.

In 2018 hadden 350.000 mensen in Nederland iemand die hun geldzaken regelt. 250.000 mensen daarvan hadden een bewindvoerder. Daarvan maakten 160.000 mensen gebruik van een professionele bewindvoerder, zoals Aegis Bewind. Vanwege de vergrijzing en de groei van het aantal mensen met schulden, blijven deze cijfers stijgen.

Hoe kom je aan een bewindvoerder?

Bewindvoering is een maatregel die een rechter uitspreekt. De noodzaak moet wel groot zijn. Het moet duidelijk zijn dat iemand niet in staat is om zijn eigen geldzaken te regelen. Er zijn een paar redenen waarom een rechter deze maatregel kan opleggen. Dat zijn:

- Iemand heeft een geestelijke beperking
- Iemand heeft een lichamelijke beperking
- Iemand heeft problematische schulden

Iemand moet 18 jaar of ouder zijn om in aanmerking te komen voor bewindvoering.

Hoe lang duurt bewindvoering?

Hoe lang het bewind duurt, wordt ook beslist door de rechter. Het kan afhangen van de ernst van de geldproblemen of de ernst van de geestelijke of lichamelijke problemen.

Vaak geeft de rechter geen einddatum. Dan is het bewind voor onbepaalde tijd.

Iemand kan om opheffing van het bewind vragen als hij of zij de administratie weer zelf kan doen. Een opheffing moet aangevraagd worden bij de rechtbank. Het is verstandig om dit in overleg met de bewindvoerder te doen.

Lees hier meer over schulden en bewindvoering.

Weet iedereen dat ik onder bewind sta?

Mensen die onder bewind geplaatst zijn, worden meestal geregistreerd in het Centraal Curatele- en Bewindregister (CCBR). Dit register is openbaar. Het doel van publicatie in het register is om ongewenste contracten en overeenkomsten te voorkomen.

De rechter bepaald om iemand in het register wordt opgenomen.

Niet iedereen kan dit register zomaar inzien. Om een persoon in het register op te zoeken, moet de achternaam én de geboortedatum ingevoerd worden. Zo wordt de privacy beschermd.

Wat kost bewindvoering?

Bewindvoering wordt in de meeste gevallen vergoed. Zie voor meer informatie: Bewindvoering: aanvragen en werkwijze.

Zie voor meer informatie over bewindvoering de website van Rijksoverheid.

Aegis Bewind helpt u graag

Aegis Bewind staat bekend om zijn persoonlijke en respectvolle aanpak. De bewindvoerder is Peter de Visser, die een jarenlange ervaring heeft met bewindvoering en schuldhulpverlening.

U bent bij ons geen cliënt, maar een klant.

Lees hier meer over uw bewindvoerder.

Ik wil nu geholpen worden!

Als u geholpen wilt worden, neemt u contact op via: info@aegis-bewind.nl of 040-4100130