AANVRAGEN EN OVERSTAPPEN

Aanvragen en overstappen

Als u denkt dat u in aanmerking komt voor bewindvoering, dan kunt u zelf een aanvraag doen. U kunt ook bewindvoering aanvragen voor een familielid.
Iemand moet 18 jaar of ouder zijn om in aanmerking te komen voor bewindvoering.

Hoe vind ik een goede bewindvoerder?

Als u heeft besloten dat u bewindvoering wilt aanvragen, dan is de eerste stap: een bewindvoerder zoeken.
Er zijn twee mogelijkheden:

- Een niet-professionele bewindvoerder. Vaak is dat een familielid of vriend.
- Een professionele bewindvoerder, zoals Aegis Bewind.

Let erop dat u uw toekomstige bewindvoerder vertrouwd. U moet elkaar goed kunnen begrijpen. Hij gaat beslissingen maken over uw geld en uw bezittingen. Dan is het belangrijk dat de afspraken duidelijk zijn.

Als u kiest voor een familielid, zorg er dan voor dat u goed kan samenwerken. Het komt helaas vaak voor dat bepaalde keuzes van een familielid als bewindvoerder leiden tot ruzies binnen de familie.

Als u dat zeker niet wil, dan kunt u beter kiezen voor een professionele bewindvoerder. Deze is opgeleid tot bewindvoerder en voldoet aan alle eisen.

Niet iedereen kan zichzelf zomaar bewindvoerder noemen. Er worden door de rechtbank strenge eisen gesteld aan de werkzaakheden. Er zijn jaarlijkse controles door de rechtbank. Ook zijn bewindvoerders verplicht om ieder jaar cursussen of opleidingen te volgen. Ook dit wordt gecontroleerd door de rechtbank.

Waar vraag ik bewindvoering aan?

Bewindvoering moet u aanvragen bij de kantonrechter.

Aegis Bewind kan u hierbij helpen. Ten eerste maakt u een afspraak met ons. Dan heeft u een kennismakingsgesprek met de bewindvoerder bij u thuis. Tijdens dit gesprek bepaalt de bewindvoerder of hij u kan helpen. Ook kan u bepalen of u wilt samenwerken.

Na het gesprek worden afspraken gemaakt over het vervolg. Als u en de bewindvoerder allebei kiezen om de samenwerking door te zetten, gaat hij voor u aan de slag.

- Hij maakt de aanvraag.
- Hij stuurt de aanvraag naar u op voor ondertekening.
- Hij verzamelt samen met u de documenten die meegestuurd moeten worden.
- Hij stuurt alles naar de kantonrechter.
- Hij én u krijgen een oproep van de rechter.
- Na de zitting bent u, als de rechter het ermee eens, onder bewind gesteld van de bewindvoerder.
- Hij maakt uw geldzaken zo goed als mogelijk in orde.

Kan ik overstappen van bewindvoerder?

Het is mogelijk om van bewindvoerder over te stappen. Hiervoor moet een onwerkbare situatie zijn ontstaan tussen u en uw huidige bewindvoerder.
In dat geval kunt u een verzoek indienen om van bewindvoerder te veranderen. Dit verzoek dient u, net als een aanvraag, in bij de rechter. Aegis Bewind kan u hierbij helpen.

U wordt samen met de oude en de nieuwe bewindvoerder opgeroepen. De rechter vraagt iedereen naar zijn of haar mening en beslist dan of een overstap nodig is.

Waar kan ik terecht met klachten over mijn bewindvoerder?

Het kan gebeuren dat u een klacht heeft over uw bewindvoerder. Misschien vind u dat hij zijn werk niet goed doet. Misschien vind u dat u te weinig leefgeld krijgt.

In eerste instantie vraagt u dan een gesprek aan met hemzelf. Bij Aegis Bewind staat de klant voorop. Bijna altijd zijn er oplossingen te bedenken waar beide partijen het mee eens zijn.

Als dat niet lukt, kunt u uw klacht schriftelijk melden aan de rechter. U en de bewindvoerder worden allebei opgeroepen door de rechter. Samen wordt gezocht naar een oplossing.

Aegis Bewind helpt u graag

Aegis Bewind staat bekend om zijn persoonlijke en respectvolle aanpak. De bewindvoerder is Peter de Visser, die een jarenlange ervaring heeft met bewindvoering en schuldhulpverlening.

U bent bij ons geen cliënt, maar een klant.

Lees hier meer over uw bewindvoerder.

Ik wil nu geholpen worden!

Als u geholpen wilt worden, neemt u contact op via: info@aegis-bewind.nl of 040-4100130